menu

"Póki my żyjemy,
nie damy zdjąć krzyża!
My to Królu Chryste
przysięgamy Tobie!"

Biografia

Ks. Krzysztof Ryszard Gołębiewski urodzony w roku 1963 z ojca Stanisława (żołnierza zawodowego WP) i matki Henryki z domu Drzewiecka w Warszawie, starszy brat Jerzy. Do czasów rozpoczęcia szkoły powszechnej wychowywany w domu z rodzicami w atmosferze wojskowo-patriotycznej.

Edukacja

 • 1970 – 1978 Szkoła Podstawowa im. Iżego Gotffalda w Warszawie.
 • 1978-1982 Fotooptyczne Liceum Zawodowe pod patronatem PZO (Polskich Zakładów Optycznych) Warszawa-Praga.
 • 1983 Nowicjat Małego Dzieła Boskiej Opatrzności Warszawa-Anin.
 • 1984-1993 Studia wyższe filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Orionistów w Zduńskiej Woli, wraz z trzyletnim tyrocynium we Włocławku, Kaliszu i Rokitnie k. Warszawy.
 • 1993 Magisterium w zakresie teologii moralnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
 • 1995-1996 Uniwersytet Językowy dla obcokrajowców w Prerugii (Italia).
 • 2000-2001 Uniwersytet Językowy dla obcokrajowców w Prerugii (Italia).

Pełnione funkcje

 • 1993-1994 Referent Powołaniowy w Malborku.
 • 1994-1996 Wikariusz parafii św. Kazimierza w Rybnej.
 • 1996-1997 Wikariusz parafii Najświętszego Serca Jezusowego we Włocławku
 • 1996-1998 Kapelan Narodowego Instytutu Kardiologii im. Stefana Kard. Wyszyńskiego Warszawa-Anin.
 • 1 sierpnia 1998 rozpoczął pracę misyjną w Kobryniu na Białorusi w diecezji pińskiej, której ówczesnym Pasterzem był św. pamięci Kazimierz Kardynał Świątek. (Z powodów przeszkód prawnych państwa białoruskiego tylko pełniący obowiązki proboszcza parafii).
 • w 2001 r. podjął współpracę z Konsulatem RP w Brześciu oraz proboszczami miasta Brześcia, która została sfinalizowana otwarciem cmentarza Kwatery Wojskowej w Twierdzy Brzeskiej.
 • 2002-2003 – podjął prace rekonstrukcyjne na terenie własnej parafii w Kobryniu w celu przywrócenia pamięci Poloników na ziemi białoruskiej, m.in. pomnik pamięci pisarki Marii Rodziewiczówny, pomnik Aleksandra Mickiewicza wraz z małą kwaterą wojskową oraz odnalezienie, odbudowanie i otwarcie cmentarza wojennego żołnierzy polskich z wojny 1920 r. (W szczególny sposób poświęcony półkom poznańskim).
 • 2003-2009 – mianowany proboszczem i Kustoszem parafii i sanktuarium MB Prymasowskiej Wspomożycielki w Rokitnie koło Warszawy.
 • 8 września 2004 r. J. Em. Ks. Józef Kardynał Glemp, Prymas Polski, w okresie proboszczowania ks. Gołębiewskiego eryguje w Rokitnie Sanktuarium Maryjne.
 • 18 września 2005 r. J. Em. Ks. Józef Kardynał Glemp, Prymas Polski, w okresie proboszczowania ks. Gołębiewskiego dokonał koronacji Koronami Prymasowskimi cudownego obrazu MB Prymasowskiej w Rokitnie.
 • 2009-2011 Proboszcz Parafii Zamkowej św. Jana Chrzciciela w Malborku.
 • 15 sierpnia 2011 r. złożył rezygnację z urzędu proboszcza, przebywał jako rezydent w Domu Emeryta w Brańszczyku.
 • 2 września 2012 r. decyzją Zarządu Zgromadzenia został przeniesiony do pracy duszpasterskiej Parafii Opatrzności Bożej w Kaliszu.

Nagrody i tytuły

 • 2001 Złota Odznaka za zasługi dla Miasta Stołecznego Warszawy.
 • 2005 Krzyż Komandorski Klasy III św. Stanisława Biskupa i Męczennika.
 • 2008 Srebrny Medal za zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.
 • 2009 Brązowa Odznaka „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”.
 • 2009 Srebrny Medal za zasługi dla Pożarnictwa.
 • 2009 Srebrny Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.
 • 2011 Srebrna Odznaka „Zasłużony dla NSZZ „Solidarność” w okresie 30 lat istnienia”.
 • 2011 Dyplom uznania za zasługi dla PSP i OSP powiatu pruszkowskiego i malborskiego.

Inne

 • od 1983 roku sympatyk NSZZ „Solidarność”.
 • od 1998 roku członek w/w Związku Zawodowego, oraz kapelan honorowy KZ NSZZ „Solidarność” TVP S.A.
 • Współdziałanie w odbudowie cmentarza wojennego żołnierzy polskich z wojny roku ’20-o" w Kobryniu, oraz w doprowadzeniu do Koronacji Cudownego Obrazu MB Wspomożycielki Prymasów Polski. Współdziałanie to obejmowało zarówno KZ TVP S.A., KR Mazowsze, oraz Komisję Krajową NSZZ „Solidarność” w Gdańsku.
 • od 2004 roku powołany na urząd Kapelana PSP i OSP powiatu pruszkowskiego, od 2009 do 2012 po translokacji urzędu Kapelan PSP i OSP powiatu malborskiego, od sierpnia 2011 do dyspozycji Kapelana krajowego PSP i OSP.
 • od 2009 roku powołany na urząd Kapelana Koła Przewodników Muzeum Zamkowego w Malborku, od sierpnia 2011 uchwałą Zarządu Koła przeniesiony do pełnienia obowiązków Kapelana Honorowego.